Tại Capital Studio, tiêu chuẩn của dịch vụ đến từ những sản phẩm mang chất lượng quốc tế được thực hiện nhanh chóng, linh hoạt. Đội ngũ hậu kỳ tinh luyện cùng các chuyên gia quốc tế giúp khẳng định giá trị dẫn đầu của Captital Studio. Chúng tôi thực hiện tất cả các khâu trong lĩnh vực hậu kỳ, từ cắt dựng hình ảnh, hòa âm, cân bằng âm thanh, chỉnh màu, cho đến đồ họa và các hiệu ứng đặc biệt.